Polisi
24/11/21
Selangor

雪州明年获逾17亿拨款 大臣:提升基建及发展

(莎阿南24日讯)雪兰莪在明年通过第十二大马计划,从联邦政府手中获得17亿5600万令吉作为各发展计划经费,州政府将全力配合以惠及人民。

雪兰莪州务大臣拿督斯里阿米鲁丁表示,这些经费将用于雪州境内的延续和全新的发展计划,包括在双文丹开辟新路和提升道路、在沙登中央医院新建心脏病中心和兴建丹绒加弄中央医院。

阿米鲁丁11月23日与首相署(经济事务)部长拿督斯里慕斯达法慕斯达法就“第十二大马计划巡回展”会晤后,在脸书上贴文表示。

阿米鲁丁说,雪州作为全国的经济中心,每年为国家贡献25%的国内生产总值,因此联邦政府注入的经费用以延续各项发展计划,将令雪州人民受益。

“州政府承诺将尽力配合第十二大马计划的各项发展,以惠及雪州人民。”

首相署(经济事务)部长拿督斯里慕斯达法慕斯达法就“第十二大马计划巡回展”上与阿米鲁丁会晤,宣布雪兰莪在2022年的第十二大马计划下将获得17亿5600万令吉,作为各项全新和原有计划的项目经费,其中一项计划是在沙登中央医院兴建心脏病中心。

Seterusnya
#KITASELANGOR
Daftar hari ini untuk dapatkan maklumat terkini terus ke e-mel anda
Terima kasih!
Anda telah didaftarkan untuk menerima makluman dan maklumat terkini.
Maaf! Ada ralat.