Inisiatif

Polisi
19/10/21
Selangor

雪州寻农业代言人 欢迎务农者参赛

(丹绒加弄19日讯)雪兰莪州政府即日起寻找在农业领域的佼佼者,申请成为“雪州农业代言人”(Ikon Agro Selangor),以带领农业新鲜人促进州内的农业发展。

州政府通过竞赛将选出5大农业领域的务农企业家,各代言人将获得1万令吉奖金和器材援助。

掌管公共设施、基本建设和现代农业事务的雪州行政议员依兹汉表示,这项活动即日起开放接受报名至10月24日,评审团将选出初选的合格者,并在11月15日公布胜出的农业企业家。

“我们希望通过此活动选出5大农业领域的最佳代言人,包括种植、畜牧、农基工业、水产养殖和农业旅游,让这些企业家分享经验,并带领一些新鲜人共同前进,推进雪州的现代化农业发展。”

依兹汉10月18日在丹绒加弄移交“我们的雪州2.0”援助配套给受惠农民后向《当今雪州》说,有意参赛者可填写线上申请表格,并附上所需的完整文件,大会也接受第三方代表报名。

“秘书处之后将为获遴选的参赛者进行一系列的摄录和播映活动,并雪州农业计划旗下的脸书、优管和Instagram平台播放。”

他说,该活动主要配合雪州经济复苏计划中所提及的粮食安全而展开,以促进雪州农业领域的发展。每名获选的农业代言人将获得农业配备援助、1万令吉奖金和证书。

上述活动参与条件分别是,参与者必须来自及在雪州经营农业生意、年龄18岁以上、在大马公司委员会旗下登记、必须呈交长达3年的完整财务报告等。

“这些农业代言人将获得为期两年的任命,并由雪州农业常务委员会负责监督其表现。”

雪州1000农民即起 享一年免费上网服务

雪兰莪州政府从本周起开始派发网络数据卡,让1000名受惠的农民享有免费上网一年的服务。

掌管公共设施、基本建设及现代农业事务的雪州行政议员依兹汉表示,受惠农民每月可享有45GB的网络数据,优惠期长达一年。

“州政府开放2000个申请名额,但至今仅接获1000份申请。所以,我欢迎凡是与农业有关的务农者,包括畜牧业者、渔民和食品制造业业者都可申请。”

他说,现有的受惠农民大部分来自雪州北区,因此州政府接下来或把剩余名额批准给其他地区的农民。

依兹汉10月18日在丹绒加弄移交“我们的雪州2.0”援助配套给当地农民后向《当今雪州》说,州政府希望这项优惠可方便农民随时随地可上网,掌握最新农业资讯,自我提升。

雪兰莪州政府在6月9日推出的“我们的雪州2.0”援助配套中,宣布为州内的7万名人民提供免费的网络数据配套长达一年,以惠及学生、农民、乐龄人士和小商家等,在疫情下获得上网便利。

Seterusnya
#KITASELANGOR
Daftar hari ini untuk dapatkan maklumat terkini terus ke e-mel anda
Terima kasih!
Anda telah didaftarkan untuk menerima makluman dan maklumat terkini.
Maaf! Ada ralat.